Turkey English German Spain Italian Russian

Dil ve Bölümleri

Asıl ağız boşluğu taban bölümünde, ağız döşemesinin üstünde kas ve zardan yapılı bir organdır. Dilin üst ve alt yüzleri ve kenarları mukoza ile örtülüdür. Dilin ortasında iskeletini oluşturan ve hareketini sağlayan bir çok çizgili kaslar bulunur. Kas demetlerinin arasını bağ dokusu doldurur. Kaslarla ve bağlarla hiyoid ve mandibula kemiklerine bağlıdır.


 

Dilin radix lingua, corpus lingua ve apex lingua olmak üzere 3 bölümü vardır. Serbest olan gövde bölümüne corpus lingua, üç kısmına apex lingua, hiyoid kemiğine bağlı olan kök kısmına da radix lingua adı verilir. Dilin alt yüzünde, mukoza büklümü şeklinde dil pilikası (frenulum lingua) bulunur. Dilin üst yüzünde arka tarafa doğru V harfi şeklinde bir oluk bulunur. Buna sulcus terminalis denir.

Dilin esas fonksiynou tat duyusunu almadır. Dil kaslarının etkisiyle ağız boşluğu içinde serbestçe hareket imkanı nedeniyle kıvrılıp bükülebilen bir organımız olduğundan konuşmada, yutmada ve çiğneme de de önemli işlevleri vardır.

Dil üzerinde özellikle terminal oluğun ön kısımlarında kabartılar şeklinde tat papillaları (papillae linguales) bulunur. Yaprak biçimindeki (papilla foliata), ip biçiminde (papilla filiformes), mantar biçiminde (papilla fungiformes), konik biçiminde (papilla conica) ve silindir biçimindeki (papilla vallata) papillalar önemlileridir.

Dil mukoza ve submukoza ile örtülüdür. Dilin alt yüzünü örten tunika mukoza ağız boşluğunu örten mukozaya benzer. Dil mukozasında ayrıca müköz ve seroz bezlerde bulunur. Dilin üst yüzünde sulcus terminalisin arkasında kalan mukozada folliculi lingulaes denilen lenfoid doku bulunur. Sulcus terminalisin ön tarafındaki mukozada ise papillae linguales adı verilen papillara bulunmaktadır.
 


Sponsor Reklam


Kategoriler : Diş Sağlığı
Etiketler :
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :