Turkey English German Spain Italian Russian

Çocuk "süt dişlerinin" 1. görevi çocuğun düzgün beslenmesini sağlamaktır. Bunun yanında çocuklarınızın konuşmanın düzgün olmasıda buna bağlıdır. Bunun için süt dişleri yeniden çıkar diye ihmal edilmemesi gereklidir. Diş çıkarma belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır.

Süt Dişleri 


Bildiğiniz gibi çocukların dişleri oldukça hassastır. Bunun nedeni ise, "Süt dişleri" normal dişlere oranla daha çok organik madde içemektedir. Bundan dolayı çocukların "dişleri çürümeye" daha eğimlidir. Çocuklarınızın yaşından dolayı dişlerinin çürümesini yorumlayamaz. Olayı ancak dayanılmayacak şiddette ağrılar gelmesiyle fark eder.

Çocuklar diş bakımı« 1 2 3 4 »